Sunday, 17/01/2021

Daily Archives: 05/01/2021

Tin xem nhiều

Thứ Bảy, ngày 26.12, Thánh Têphanô, Tử Đạo Tiên Khởi | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ Cửa trời đã mở ra đón thánh Tê-pha-nô vào. Người là...

Thứ Ba, Ngày 16 Tháng Giêng | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: 1 Sm 16, 1-13   Tin Mừng:...

Nhạc diễn ý bài Tin Mừng Chúa Nhật XX Quanh Năm, A | Quang...

Thơ: Peter Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài. Trình bày: Mộng Hoa | Kỹ thuật video: Hiếu Nguyễn https://youtu.be/AA1hSNn9qY8 Download bài nhạc File PDF

Thứ Bảy, Ngày 27 Tháng Mười, Kính Đức Trinh Nữ Vương

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ   Xê-đu-li-ô Kính chào Mẹ rất...

Palm Sunday Mass April 5, 2020 | Rev. Peter Tuyen Tran

https://youtu.be/3X2rfePhQEs truongbuudiepapt.net