Thursday, 26/11/2020

Daily Archives: 21/10/2020

Tin xem nhiều

Thứ Ba, Ngày 13 Tháng Ba | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ:  x Is 55,1 Chúa phán:...

Thứ Hai, ngày 12 Tháng Tám | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 73,20.19.22.23 Lạy Chúa, giao ước thuở xưa, xin nhìn lại,...

Thứ Bảy, Ngày 06 Tháng Giêng | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: 1 Ga 5, 5-13 Tin Mừng:...

Thứ Hai, ngày 10.02, Thánh Scholastica, Đồng trinh | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ Chúng ta hãy vui mừng hoan hỷ, vì Chúa Tể muôn...

Thứ Tư, ngày 04.11, Thánh Carôlô Borrômêô, Giám mục | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ   Ed 34,11.23-24 Chúa phán: “Ta sẽ kiểm điểm đoàn chiên của...