Wednesday, 25/11/2020

Daily Archives: 20/10/2020

Tin xem nhiều

Đức Thánh Cha Phanxicô năm 2019: Một năm qua những hình ảnh

Elise Harris 30 tháng Mười Hai, 2019 Đức Thánh Cha Phanxicô chỉnh đốn lại áo khi ngài cầu nguyện trước tượng Mẹ Maria Đồng trinh, gần...

Thứ Hai, ngày 20 Tháng Ba, Thánh Giu-se, bạn trăm năm Đức Ma-ri-a, lễ trọng |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:   2 Sm 7,4-5a.12-14a.16 Bài đọc...

Bài giảng Chúa Nhật XII Quanh Năm A

Chúng con đừng sợ những ai Giết được thân xác "bó tay" phần hồn. Bắt bớ! Đừng có bồn chồn Thế quyền bạo lực trường tồn hay...

Bỏ Qua Lỗi Người Để Chúa Tha Tội Mình | Chúa Nhật 24 TN...

vô hạ Theo Thánh Kinh Do Thái và Kitô Giáo, tội lỗi đã xâm nhập vào thế gian trước tiên qua tội của hai Ông...

Thứ Tư, Ngày 11 Tháng Bảy, Thánh Biển-Đức, Viện Phụ, Lễ Nhớ | LCTTL Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ   Tv 15,5-6 Lạy Chúa, Chúa...