Thursday, 26/11/2020

Daily Archives: 14/10/2020

Tin xem nhiều

Daily Readings Audio | Daily Meditation | May 18, 2020 – May 24, 2020

May 18, 2020 DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website Nghe đọc, Click vào đây Optional memorial Saint John I, pope and martyr In the first reading, the...

Panô Chúa Nhật XXV Quanh Năm B

Franc Lee Tin Mừng:  Mc 9,30-37 Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải phục vụ mọi người. Tin Mừng Chúa Giê-su...

Panô Chúa Nhật Lễ Lá

NguoiAnGiang Tin Mừng  Mc 11,1-10 Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa. Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Mác-cô. Mấy ngày trước lễ Vượt Qua, Đức...

Thứ Năm, ngày 29.10 | LCTTL năm A 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ:  Tv 104,3-4 Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan...

Câu chuyện tai tiếng đằng sau kiệt tác “The Swing”

Trong tác phẩm “The Swing” (Chiếc xích đu), danh họa Jean-Honoré Fragonard đã mở ra một thế giới mộng ảo với những hình ảnh...