Thursday, 26/11/2020

Daily Archives: 10/10/2020

Tin xem nhiều

Ngày 18.04, Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ :  Tv 104,43 Chúa đưa dân Người, những kẻ Người đã...
video

Thánh lễ hàng tuần cầu cho tiến trình Tuyên thánh

Thánh lễ hàng tuần cầu nguyện cho tiến trình Tuyên thánh và cũng cầu nguyện cho quí ân nhân, quí Hội Ái Mộ có công...

Thứ Bảy, ngày 29 tháng 12, ngày thứ năm trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ:  Ga 3,16 Thiên Chúa yêu trần gian đến nỗi đã...

Thứ Sáu, ngày 18 Tháng Một, Tuần Lễ Cầu cho các Kitô Hữu Hiệp Nhất |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ Tôi thấy Chúa ngự toà cao cả, giữa muôn ngàn...