Thursday, 26/11/2020

Daily Archives: 08/10/2020

Tin xem nhiều

Thánh Lễ Chúa Nhật XXVIII Quanh Năm, A | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

https://youtu.be/9FrCJozxYqo *** *** Xem bài liên quan: Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XXVIII QN, A | Lm. Peter Trần Thế Tuyên Nhạc diễn ý...

Thứ Ba, Ngày 14 Tháng Tám, Thánh Mác-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê, Tử đạo, Lễ Nhớ |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ Chúa nói: “Hãy đến đây!...

Thứ Ba, ngày 01 Tháng Mười, Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu | TCTTL năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ   x Đnl 32,10-12 Chúa ấp ủ và lo dưỡng dục thánh...

Thứ Sáu, 06.11, Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ  (Tv 32,11.19) Đời nọ tới đời kia, Thánh Tâm Chúa vẫn...
video

Nhạc diễn ý Phúc Âm Chúa Nhật 2 Phục Sinh | Quang Hoài

Thơ: Peter Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài. Trình bày: Minh An | Kỹ thuật video: Hiếu Nguyễn https://youtu.be/Aq3sEYGmtyY Xem bài liên quan: Bài giảng Chúa Nhật II...