Thursday, 26/11/2020

Daily Archives: 07/10/2020

Tin xem nhiều

Ngày 22 Tháng Mười, Chúa Nhật 29 Thường Niên, A | Lời Chúa Trong...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  Is 45,1.4-6   Bài đọc 2: ...

Thứ Hai, Ngày 12 Tháng Hai | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   Gc 1,1-11   Tin Mừng: Mc 8,11-13   Ca...

Thứ Bảy, ngày 22.02, Lập Tông Tòa Thánh Phêrô | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ :  Lc 22,32 Chúa nói với ông Si-mon Phê-rô: “Thầy đã...

Thứ Tư, 11.12, Thánh Đamaxô I, Giáo Hoàng | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ:  Chúa đã chọn vị thánh này làm thượng tế, và mở...

Công trình đặc biệt về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Ðặt chân đến đan viện Xitô Thánh Mẫu Tâm Mỹ Ca, khách hành hương có thể chiêm ngắm một công trình độc đáo mà...