Sunday, 29/11/2020

Daily Archives: 02/10/2020

Tin xem nhiều

Thứ Hai, Ngày 24 Tháng Tư | Lời Chúa trong Thánh Lễ năm A  

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   Cv 4,23-31 Tin Mừng   Ga 3,1-8 Ca...

Thứ Sáu, 06.12, Thánh Nicôla, Giám Mục | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ   Ed 34,11.23-24 Chúa phán: “Ta sẽ kiểm điểm đoàn chiên của...

Chúa Nhật, Ngày 8 Tháng Tư, Kính Lòng Thương Xót Chúa, Tuần 2 Phục Sinh, LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ:  1 Pr 2,2 Như những...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | December 9, 2019 – December 15, 2019

December 9, 2019 « December 8  |  December 10 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website Nghe đọc, Click vào đây The immaculate conception of the Blessed virgin Mary Patronal...

Thứ Hai, ngày 09 Tháng Chín | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ:  Tv 118,137.124 Lạy Chúa, Ngài quả là chính trực, quyết định...