Thursday, 26/11/2020

Daily Archives: 01/10/2020

Tin xem nhiều

video

Lễ Giỗ năm thứ 73 Cha PX. Trương Bửu Diệp tại Nam Úc

https://youtu.be/oJv2fuHod44 Xem hình lễ giỗ Cha Diệp

Thứ Bảy, ngày 06.06, Kính Đức Mẹ | LCTTL năm A 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ   Xê-đu-li-ô Kính chào Mẹ rất thánh là Đấng đã sinh ra...

Thứ Năm, Ngày 25 Tháng Năm | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A   

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   Cv 18,1-8 Tin Mừng   Ga 16,16-20 Ca...

Thứ hai, ngày 15 tháng Giêng | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: 1 Sm 15, 16-23   Tin Mừng:...

Thứ Tư, Ngày 29 Tháng Ba | Lời Chúa trong Thánh Lễ năm A   

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Is 49,8-15 Tin Mừng: Ga 5,17-30 Ca...