Friday, 18/09/2020

Daily Archives: 13/09/2020

Tin xem nhiều

Ngày 11 Tháng Tám, Chúa Nhật 19 Thường Niên | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 73,20.19.22.23 Lạy Chúa, giao ước thuở xưa, xin nhìn lại,...

Thứ Bảy, ngày 30 Tháng Ba | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ:  Tv 102,2-3 Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, chớ...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | September 9, 2019 – September 15, 2019

September 9, 2019 « September 8  |  September 10 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website Nghe đọc, Click vào đây Obligation memorial USA: Saint Peter Claver, Priest In the...

Bài giảng Chúa Nhật 2 Phục Sinh

Chiều ngày Thứ Nhất trong tuần Cửa nhà đóng kín, lòng thuần âu lo Bình an Chúa đến ban cho Dấu đinh, thương tích, nhỏ to phơi...

Ngày 25 Tháng Ba, Chúa Nhật Lễ Lá| LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Nghi thức tưởng niệm Chúa vào Giê-ru-sa-lem Anh...