Friday, 18/09/2020

Daily Archives: 10/09/2020

Tin xem nhiều

Thứ Ba, Ngày 20 Tháng Mười Một | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ:  Gr 29,11.12.14 Chúa phán: “Ý...

Thứ Năm, ngày 16 Tháng Năm | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo) Ca nhập lễ :  x Tv 67,8-9.20 Lạy Chúa, khi Chúa dẫn toàn...

Cơ cấu phẩm trật Giáo Hội Công Giáo | Kiến thức Công Giáo số...

Quyền tối thượng trong Giáo Hội Công Giáo toàn cầu 1. Đức Giáo Hoàng Rôma (Roman Pontiff): Giáo Luật điều 331 định nghĩa Giáo Hoàng...

Thứ Bảy, ngày 26 Tháng Một, Thánh Timôthê và Thánh Titô, Giám Mục, Lễ Nhớ |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ :  Ed 34,11.23-24 Chúa phán: “Ta sẽ kiểm điểm đoàn...

Thứ Ba, Ngày 08 Ttháng Năm | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ :  Kh 19,7.6 Nào ta...