Friday, 18/09/2020

Daily Archives: 09/09/2020

Tin xem nhiều

Lúa Thơm và Cỏ Dại trên một mảnh ruộng | Chúa Nhật 16 năm...

vô hạ. Thượng Đế toàn năng được gọi là Ông Trời đầy uy quyền thưởng phạt công minh trong văn hóa Việt Nam từ ngàn...

Mùa thu nơi giáo đường

Kim Oanh Lá mùa uống giọt sương rơi Tình người thấm mát ân Trời tuôn ban Hồi chuông nhẹ tiếng ngân vang Giáo Đường thu tịnh bình an bên Ngài Bóng nhỏ...

Thứ Ba, ngày 01.09 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ :  Tv 85,3.5 Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì...

Thánh Lễ Thứ Tư Tuần Thánh | 08.04.2020 | Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên

https://youtu.be/gRBVCM32HjQ Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ:  Pl 2,10.8.11 Khi vừa nghe danh thánh Giê-su, cả trên trời...

Thứ Hai, Ngày 2 Tháng Mười, Các Thiên Thần Hộ Thủ, Lễ Nhớ | Lời...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: Ex 23, 20-23 Tin mừng: Mt...