Friday, 02/10/2020

Daily Archives: 08/09/2020

Tin xem nhiều

Nhà Thờ Chánh Tòa Quận Cam, Nam Cali | TamDuy Foto

TamDuy Foto Christ Cathedral of Orange Diocese Thường được gọi là nhà thờ kính vì được làm toàn bằng kính. ...

Thứ Bảy, Ngày 07 Tháng Bảy, Kính Đức Trinh Nữ Vương | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ   Xê-đu-li-ô Kính chào Mẹ rất...

Ngày 23 Tháng Tư, Chúa Nhật II Phục Sinh | Lời Chúa trong Thánh Lễ năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:   Cv 2,42-47 Bài đọc 2: ...

Thứ Sáu, Ngày 22 Tháng Sáu, Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ  (Tv 32,11.19) Đời nọ tới...