Friday, 18/09/2020

Daily Archives: 04/09/2020

Tin xem nhiều

Quà tặng giữa mùa dịch | Lê Hữu

“Thật xui xẻo! Đúng là thứ Sáu 13.” Sue tặc lưỡi, liếc nhìn kính chiếu hậu. Viên cảnh sát bước xuống, đóng sập cửa...

Chúa Nhật 3 Mùa Chay | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy ĐÁP CA Dowmload File MP3 | File PDF GRADUALE Dowmload File MP3 | File PDF Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Hai, Ngày 23 Tháng Mười | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Rm 4, 20-25   Tin Mừng: Lc...

Thứ Sáu, Ngày 18 Tháng Năm | LCTTL Năm B 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ : Kh 1,5-6 Đức Ki-tô...

Thứ Năm, ngày 12.03 | LCTTL năm A  

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:   Tv 138,23-24 Lạy Chúa, xin dò xét lòng con để biết...