Friday, 18/09/2020

Daily Archives: 02/09/2020

Tin xem nhiều

Panô Tam Nhật Vượt Qua

NguoiAnGiang   NguoiAnGiang

Thứ Năm, Ngày 26 Tháng Tư | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ :  x Tv 67,8-9.20 Lạy...

32 tân cận vệ Thụy Sĩ tuyên thệ

by phanxicovn cath.ch, Maurice Page, 2018-05-06 Ba mươi hai tân cận vệ Thụy Sĩ tuyên thệ chiều chúa nhật 6 tháng 5 ở sân San Damaso,...

8 lý do giải thích vì sao bạn vẫn cảm thấy đói sau bữa...

Bạn đã bao giờ cảm thấy đói ngay sau khi ăn xong chưa? Đói là tín hiệu mà cơ thể nói với bộ não...