Thursday, 01/10/2020

Daily Archives: 01/09/2020

Tin xem nhiều

Thứ Hai, ngày 27.07 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ :  Tv 67,6-7.36 Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người, kẻ...

Thứ Năm, Ngày 23 Tháng Tám, Kính Máu Thánh Chúa Giêsu | LCTTL Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ Kh 5,9-10 Lạy Chúa, Chúa...

Khiết tịnh và Tình yêu

by phanxicovn Ronald Rolheiser, 2018-19-10 Khốn cho khiết tịnh, nếu nó không được thực hành trong yêu thương, nhưng khốn cho yêu thương mà không có...

Giữa mùa dịch Covid-19, WHO khuyên có “4 món phải hạn chế, 2 món...

Giữa mùa dịch COVID-19, WHO khuyên có “4 món phải hạn chế, 2 món cần bổ sung đầy đủ” để tăng cường miễn dịch,...

Bài giảng Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa B

1. Bài giảng dạng Video https://youtu.be/K6_kxB1FqfM Tóm Ý: Trong khi ăn bữa tiệc ly Chúa dùng rượu bánh thực thi ước nguyền Nầy là Mình Ta! Chúa truyền Nầy là...