Friday, 02/10/2020

Daily Archives: 09/08/2020

Tin xem nhiều

Ngày 19 Tháng Tám, Chúa Nhật 20 Thường Niên | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ:  Tv 83,10-11 Lạy Chúa là...

Bánh Mì Chúa Nhật 4 Thường Niên C

Franc Lee https://youtu.be/w_hnxqoLx0o

Panô Chúa Nhật XVI Quanh Năm B

Franc Lee Tin Mừng:  Mc 6,30-34 Họ như bầy chiên không người chăn dắt. Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. Khi ấy, các Tông Đồ tụ...

Chúa Nhật 2 Thường Niên C | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/DMvBn2hwaK4 ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 ALLELUIA Download File PDF | File MP3   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Tư, Ngày 09 Tháng Tám | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Ds 13,1-2.25 – 14,1.26-29.34-35 Tin Mừng:...