Friday, 02/10/2020

Monthly Archives: August 2020

Tin xem nhiều

Thứ Ba, ngày 09.06 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ: Tv 26,1-2 Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ...

Thứ Ba, ngày 26.05, Thánh Philípphê Nêri, Linh Mục | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ :  Gr 3,15 Chúa phán: “Ta sẽ cho dân Ta những...

Thứ Năm, 02 Tháng Mười Một, Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1: G 19,1.23-27a Bài đọc 2:  ...

Thứ Năm, ngày 04 Tháng Bảy | LCTTL năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 46,2 Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi! Mừng Thiên...