Tuesday, 28/01/2020

Daily Archives: 06/12/2019

Tin xem nhiều

Thứ Sáu, Ngày 05 Tháng Mười, Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu | LCTTL Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ (Tv 32,11.19) Đời nọ tới...

Ngày 21 Tháng Tư, Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh | Lời Chúa trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   Cv 4,1-12 Tin Mừng   Ga 21,1-14 Ca...

Cả các em tuổi vị thành niên cũng được gọi để nên thánh!

By phanxicovn. Carlo Acutis, Anna Zelíková và Chiara Badano fr.aleteia.org, Philip Kosloski, 2018-04-24 Tuổi vị thành niên, tuổi bị cho là tuổi “vô ơn” nhưng cũng không...

Chúa Nhật 1 Mùa Chay năm C | Nhạc & Ảnh diễn ý bài...

NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Lời Peter Tuyen | Nhạc Quang Hoài | Download File PDF PANÔ CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY Franc Lee

Ngày 19 Tháng Mười Một, Chúa Nhật 33 Thường Niên, A | Lời Chúa...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  Cn 31, 10-13.19-20.30-31 Bài đọc...