Wednesday, 30/09/2020

Daily Archives: 06/12/2019

Tin xem nhiều

Thứ Sáu, Ngày 20 Tháng Tư | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ :  Kh 5,12 Con Chiên...

Lịch Phụng Vụ Tháng Tư 2019 năm C

THÁNG TƯ Ý cầu nguyện: Cầu cho các bác sĩ và các cộng tác viên nhân đạo của họ trong các vùng chiến tranh là...

Thứ Ba, Ngày 19 Tháng Mười Hai | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Tl 13,2-7.24-25a   Tin Mừng:  Lc 1,...

Thứ Năm, Ngày 04 Tháng Mười, Thánh Phan-xi-cô Át-xi-di, Lễ Nhớ | LCTTL Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ Thánh Phan-xi-cô, người của Thiên...

Thứ Tư, 01 Tháng Mười Một, Lễ Các Thánh, Lễ Trọng | Lời Chúa...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:   Kh 7,2-4.9-14 Bài đọc 2:  ...