Tuesday, 28/01/2020

Daily Archives: 05/12/2019

Tin xem nhiều

Điều kỳ diệu của cuộc sống

by phanxicovn Ronald Rolheiser, 2007-01-21 Trong thời gian làm luận án tiến sĩ, tôi có đặc ân khi được nhà triết học và thần học Bỉ...

Thứ Sáu, 09 Tháng Mười Một, Cung Hiến Thánh Đường La-tê-ra-nô, Lễ Kính | LCTTL Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ   Kh 21,2 Tôi thấy thành...

Thứ Sáu, ngày 24.01, Thánh Phanxicô Salêsiô, Gm, Ts Ht | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ :  Ed 34,11,23-24 Chúa phán: “Ta sẽ kiểm điểm đoàn chiên...

Thứ Năm, Ngày 05 Tháng Bảy, Kính Máu Thánh Chúa Giêsu | LCTTL Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ (Kh 5,9-10) Lạy Chúa, Chúa...

Thứ Sáu, ngày 12 Tháng Tư | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ:  Tv 30,10.16.18 Lạy Chúa, xin xót thương, bởi vì...