Tuesday, 28/01/2020

Daily Archives: 03/12/2019

Tin xem nhiều

Bài giảng Chúa Nhật III Quanh Năm A

Caphátnaum, trung tâm truyền giáo Từ đó, rao giảng, loan báo Tin Mừng: Hỡi người! ngước mắt trông chừng Ăn năn hối cải nghỉ, dừng, hồi tâm. Dân...

Ngày 11 Tháng Mười Một, Chúa Nhật 32 Thường Niên | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ :  Tv 87,3 Lạy Chúa,...

Thứ Hai, Ngày 16 Tháng Mười | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Rm 1, 1-7   Tin Mừng: Lc...

Thứ Sáu, 23 Tháng Mười Một, Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ  (Tv 32,11.19) Đời nọ tới...

Marguerite Bays, từ phép lạ ở Thụy Sĩ đến việc phong thánh

By phanxicovn Marguerite Bays, từ phép lạ ở Thụy Sĩ đến việc phong thánh illustre.ch, Arnaud Bédat, 2019-10-11 Một sự kiện rất hiếm: Thụy Sĩ vùng nói...