Wednesday, 15/07/2020

Daily Archives: 02/12/2019

Tin xem nhiều

Thứ Hai, Ngày 17 Tháng Bảy | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Xh 1,8-14.22 Tin Mừng: Mt 10,34-11,1 Ca...

Thứ Bảy, 30.11, Thánh Anrê, Tông Đồ, Lễ Kính | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ   x Mt 4,18-19 Đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, Chúa...

Đức Phanxicô tiếp nhóm tín hữu hành hương người Papu-Tân Guinê.

By phanxicovn cath.ch, 2019-07-31 Ngày thứ ba 30 tháng 7, Đức Phanxicô tiếp một nhóm tín hữu hành hương người Papu-Tân Guinê ở Nhà Thánh Marta,...

Thứ Năm, ngày 12 Tháng Chín | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ:  Tv 118,137.124 Lạy Chúa, Ngài quả là chính trực, quyết định...

Ngày 26 Tháng Ba, Thứ Hai Tuần Thánh | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ:  Tv 34,11-12.23 Bọn chứng nhân...