Wednesday, 15/07/2020

Daily Archives: 01/12/2019

Tin xem nhiều

Các Con Đừng Sợ | Chúa Nhật 12 năm A | Vô Hạ

vô hạ 1. Qua Lời Chúa được chọn lựa cho Chúa Nhật 12 năm A, ngày 21.06.2020 nầy, Chúa Giêsu đã uỷ thác Sứ Mệnh...

Thứ Năm, 30 Tháng Mười Một, Thánh An-rê, Tông Đồ, Lễ Kính | Lời...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Rm 10,9-18 Tin Mừng   Mt 4,18-22   Ca...

Thứ Tư, Ngày 02 Tháng Tám, | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  Xh 34, 29-35 Tin Mừng: ...

Đức Giám mục Ý thông báo thánh tích Gai Thánh đổi màu trong đại...

ChurchPOP Editor 21 tháng Tư, 2020 Thánh tích Gai Thánh lưu giữ trong Nhà thờ Chính tòa Andria đã đổi màu, theo Đức Giám mục Luigi...

Bài giảng Chúa Nhật IV Mùa Vọng C

Giảng mỗi tuần, nhân đức lớn Được khen, phỏng mủi có trớn làm hoài Bị chê: giảng dỡ giàng dài Giả điếc phớt lờ miệt mài giảng...