Friday, 28/02/2020

Daily Archives: 20/10/2019

Tin xem nhiều

Thứ Ba, Ngày 28 Tháng Mười Một | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Đn 2, 31-45 Tin Mừng: Lc...

Thứ Ba, Ngày 11 Tháng Mười Hai, Thánh Đa ma xô I, Giáo Hoàng |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ:  Chúa đã chọn vị thánh này làm thượng tế, và...

Ngày 27 Tháng Mười, Chúa Nhật 30 Thường Niên | LCTTL năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ:  Tv 104,3-4 Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan...

“Đêm nay lạnh phố buồn” | Chuyện Phiếm Đạo/Đời

Chuyện Phiếm đọc trong tuần thứ 16 thường niên năm C 21/7/2019 “Đêm nay lạnh phố buồn” Em ơi rét không em? Bơ vơ giữa...

Ngày 11 Tháng Ba, Chúa Nhật 4 Mùa Chay | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ:  x Is 66,10-11 Mừng vui...