Friday, 22/11/2019

Daily Archives: 19/10/2019

Tin xem nhiều

Thứ Ba, Ngày 25 Tháng Chín | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ Chúa phán: “Ta là Đấng...

“Ai ngắt đóa quỳnh hương dưới trăng” | Chuyện phiếm Đạo/Đời

Chuyện Phiếm đọc trong tuần 34 Thường niên năm B 25-11-2018 “Ai ngắt đóa quỳnh hương dưới trăng” “Đêm lắng mơ hồ tai gió nghe, dạt...

Thánh Giuse có cánh tay dài

By phanxicovn cath.ch, Christine Mo Costabella, 2019-03-18 Ngày 19 tháng 3, Giáo hội mừng lễ Thánh Giuse, khi gặp khó khăn vật chất hay khó khăn...

Thứ Hai, ngày 03 Tháng Sáu, Thánh Carôlô Loanga và các Bạn Tử Đạo,...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ Thánh Ca-rô-lô và các bạn đã theo chân Đức ki-tô, được...