Monday, 13/07/2020

Daily Archives: 17/10/2019

Tin xem nhiều

Thứ Sáu, Ngày 29 Tháng Sáu, Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô Tông Đồ, Lễ Trọng...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ Đây hai vị tông đồ...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | June 22, 2020 – June 28, 2020

June 22, 2020 « June 21  |  June 23 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website Nghe đọc, Click vào đây Optional memorial Saint Paulinus of Nola, Bishop; Saints...

Chúa Nhật 5 Mùa Chay B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/soROvsDQ5DA ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF GRADUALE Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Panô Chúa Nhật 2 Mùa Chay B

NguoiAnGiang Tin Mừng: Mc 9,2-10 Đây là Con Ta yêu dấu. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mác-cô. Hôm ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê...

Thứ hai, Ngày 13 Tháng Tám | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ:  Tv 73,20.19.22.23 Lạy Chúa, giao...