Friday, 22/11/2019

Daily Archives: 17/10/2019

Tin xem nhiều

Ngày 11 Tháng Ba, Chúa Nhật 4 Mùa Chay | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ:  x Is 66,10-11 Mừng vui...

“Tình cho đi, cho từ lúc quen sơ” | Chuyện Phiếm Đạo/Đời

Chuyện Phiếm Lễ Chúa Ba Ngôi năm C 16/6/2019 “Tình cho đi, cho từ lúc quen sơ” Cho thật nhiều, vẫn ngỡ chưa hề cho Tình cho...

Chúa Nhật III Mùa Vọng C | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/Z7__aHHobJo ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Năm, Ngày 06 Tháng Bảy, Thánh Nữ Maria Go-rét-ti, Trinh Nữ, Tử Đạo |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  St 22, 1-19 Tin Mừng: Mt...

Sri Lanka: ‘Toàn quốc được rửa tội qua đêm’

ACN phỏng vấn Cha Prasad Harshan, hỗ trợ các nạn nhân của các vụ tấn công khủng bố cùng với nhóm ‘Faith Animation Team’ 12...