Monday, 13/07/2020

Daily Archives: 14/10/2019

Tin xem nhiều

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF Nhóm Thánh Vịnh NaUy
video

Lễ Giỗ Maria Trần Thị Liễu, Micae Trần Quang Bổn và Anna Nguyễn Thị...

Thánh lễ cầu cho các linh hồn Maria Trần Thị Liễu, Micae Trần Quang Bổn và Anna Nguyễn Thị Phiên Kính thưa quí độc giả của...

Thứ Sáu, Ngày 02 Tháng Hai, Dâng Chúa Giê-su Trong Đền Thánh, Lễ Kính |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:   Ml 3,1-4   Bài đọc 2: ...

Thứ Hai, Ngày 07 Tháng Năm | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ :  Rm 6,9 Từ cõi...

Thứ Hai, Ngày 04 Tháng Mười Hai | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Is 2, 1-5 Hoặc Is 4,2-6 Tin...