Sunday, 12/07/2020

Daily Archives: 13/10/2019

Tin xem nhiều

Daily Readings Audio | Daily Meditation | June 4, 2018 – June 10, 2018

June 4, 2018 « June 3  |  June 5 » DAILY MEDITATION by Rev. Peter Tuyen Tran ooo In the first reading, Peter exhorts believers to supplement their faith with virtue,...

Tiếp tục cầu nguyện cho người đã khuất

by phanxico.vn Trích sách Tập sống vượt lên nỗi sợ, Forgotten among the Lilies, Learning to Love Beyond Our Fears, Ronald Rolheiser G.K Chesterton nhận xét...

Ngày 02 tháng Mười Hai, Chúa Nhật 1 mùa Vọng, C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ:  Tv 24,1-3 Con nâng tâm hồn lên cùng Chúa, lạy...

Thứ Bảy, Ngày 27 Tháng Năm | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A   

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   Cv 18,23-28 Tin Mừng   Ga 16,23b-28 Ca...

Thứ Bảy, Ngày 12 Tháng Giêng | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ : Gl 4,4-5 Thiên Chúa đã sai Con mình tới,...