Friday, 28/02/2020

Daily Archives: 12/10/2019

Tin xem nhiều

Bài giảng Chúa Nhật XVII Quanh Năm A

Nước trời, kho báu trong ruộng Có người tìm được, không muộn tính ngay Bán hết sản nghiệp trong tay Mua lấy thửa ruộng vận may kho...

Daily Readings Audio | March 26, 2018 – April 1, 2018

March 26, 2018 « March 25  |  March 27 » ooo Monday of Holy Week Lectionary: 257 Reading 1 Is 42:1-7 Here is my servant whom I uphold, my chosen one with...

Thượng Đế chết rồi | Chuyện dài mùa Thương Khó

Chuyện dài ngắn nhất để dành đọc trong Mùa Thương Khó. Câu chuyện có thật, chia làm 9 tập, mỗi tập 1 phút 1. Bữa ăn...

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/rixr-PP79mA ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 ALLELUIA Download File PDF | File MP3   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Daily Readings Audio | December 25, 2017 – December 31, 2017

December 25, 2017 The Nativity of the Lord (Christmas) At the Vigil Mass « December 24  |  December 26 » Lectionary: 13 Reading 1 Is 62:1-5 For Zion's sake I...