Friday, 22/11/2019

Daily Archives: 10/10/2019

Tin xem nhiều

Thứ Tư, Ngày 07 Tháng Sáu, Kính Thánh Giuse | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Tb 3,1-11a.16-17a Tin Mừng: Mc 12,18-27 Ca...

Thứ Ba, Ngày 12 Tháng Chín | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Cl 2, 6-15   Tin Mừng: Lc...

Thứ Ba, ngày 29 Tháng Một | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)             Ca nhập lễ :  Tv 95,1.6 Hát lên mừng...

Bài giảng Chúa Nhật XXVI Quanh Năm, C

Thơ diễn ý: Nhà giàu gấm vóc lụa là. Linh đình yến tiệc, cả nhà nhộn vui. Mắt ông sáng mà lại đui: Ladarô, ngay cửa, tối thui,...

Thứ Sáu, ngày 12 Tháng Bảy | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 47,10-11 Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh, chúng con...