Sunday, 20/10/2019

Daily Archives: 09/10/2019

Tin xem nhiều

Thứ Sáu, Ngày 22 Tháng Sáu, Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ  (Tv 32,11.19) Đời nọ tới...

Thứ Tư, Ngày 28 Tháng Hai | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Bài đọc:  Gr 18,18-20   Tin Mừng: Mt 20,17-28 Ca...

Lợi ích tuyệt vời của thói quen ăn ngô buổi sáng

Nếu bạn có thói quen ăn ngô vào buổi sáng, hãy duy trì thói quen này vì những lợi ích sức khỏe tuyệt vời...

Út Luôn bên bờ biển California

Tâm Duy Hình ảnh do Cha Tâm Duy chộp và gởi về: Út Luôn đang tham quan nghiên cứu các giống cây lạ hiếm quí...

Thứ Tư, Ngày 09 Tháng Giêng | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ: Is 9,2 Dân đang lần bước giữa tối tăm đã...