Monday, 25/05/2020

Daily Archives: 09/10/2019

Tin xem nhiều

Daily Readings Audio | Daily Meditation | May 6, 2019 – May 12, 2019

May 6, 2019 « May 5  |  May 7 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website Nghe đọc, click vào đây In the first reading, Stephen – filled with...

Thứ Hai, Ngày 23 Tháng Tư | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ :  Rm 6,9 Từ cõi...

Lịch sử Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn

Tên chính Vương cung Thánh đường Chính tòa Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội. – Tôn giáo: Công giáo Rôma – Chức năng: Nhà thờ chính...

Thứ Bảy, Ngày 17 Tháng Hai | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   Is 58,9b-14   Tin Mừng: Lc 5,27-32   Ca...

Bài giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm C

Thơ diễn ý: Thầy còn nhiều điều phải nói, Nhưng anh em chưa bỏ thói trần gian. Tâm chưa sạch, chưa bình an, Thánh Thần sưởi ấm, tâm...