Monday, 27/01/2020

Daily Archives: 08/10/2019

Tin xem nhiều

Thứ Bảy, 16 Tháng Chín, Th. Conêliô, Giáo Hoàng và Th. Síprianô, Giám Mục,...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  1 Tm 1,15-17   Tin Mừng: Lc...

Bài giảng Chúa Nhật 5 Phục Sinh

Đừng xao xuyến các con ơi! Nhà Cha nhiều chỗ nhiều nơi đã dành Thầy đi dọn chỗ ngon lành Rồi trở lại đón đồng hành nhà...

Thứ Sáu, 15.11, Thánh Anbetô Cả, Giám Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh | LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ   Ed 34, 11.23-24 Chúa phán: “Ta sẽ kiểm điểm đoàn chiên...

Thứ Sáu, Ngày 26 Tháng Mười, Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ (Tv 32,11.19) Đời nọ tới...

Chúa Nhật XXXIV Thường Niên | Lễ Chúa Kitô Vua | Thánh Vịnh Đáp...

Nhóm Thánh Vịnh NaUy https://www.youtube.com/watch?v=ciPIL25oc6U ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF Nhóm Thánh Vịnh NaUy