Monday, 27/01/2020

Daily Archives: 07/10/2019

Tin xem nhiều

“Tình cho đi, cho từ lúc quen sơ” | Chuyện Phiếm Đạo/Đời

Chuyện Phiếm Lễ Chúa Ba Ngôi năm C 16/6/2019 “Tình cho đi, cho từ lúc quen sơ” Cho thật nhiều, vẫn ngỡ chưa hề cho Tình cho...

Thứ Bảy, Ngày 17 Tháng Sáu, Kính Đức Trinh Nữ Vương | Lời Chúa Trong...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  2 Cr 5, 14-21 Tin Mừng  ...

Biển Galilê: Cá và lưới

Scarlett Le | Tam Le | Đời sống thời Kinh Thánh Người ta tin rằng có từ 18 đến 24 loài cá bản địa khác...

Ngày 12 Tháng Mười Một, Chúa Nhật 32 Thường Niên, A | Lời Chúa...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  Kn 6, 12-16 Bài đọc...

Thượng Hội đồng về Amazon Addresses vấn đề buôn bán ma túy và kêu...

Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với người thổ dân ở Puerto Maldonado © Synod For The Amazon Trong Tổng Công nghị thứ 6,...