Sunday, 20/10/2019

Daily Archives: 06/10/2019

Tin xem nhiều

Thứ Ba, Ngày 30 Tháng Năm | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A   

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   Cv 20,17-27 Tin Mừng   Ga 17,1-11a Ca...

Pêru: 30’000 bạn “canh” trẻ chờ Đức Phanxicô

by phanxicovn Các thiện nguyện viên trẻ của “Đôi gác giáo hoàng” | © Jean-Claude Gerez cath.ch, Jean-Claude Gerez, tùy viên ở Nam Mỹ của báo...

Thứ Bảy, Ngày 12 Tháng Tám, Kính Đức Trinh Nữ Vương | Lời Chúa Trong...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Đnl 6, 4-13 Tin Mừng: Mt...

Thứ Ba, ngày 30 Tháng Bảy, Th. Phêrô Kim Ngôn, Gm. Ts. Hội Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ     Hc 15,5 Chúa đã cho người lên tiếng giữa cộng đoàn,...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | April 2, 2018 – April 8, 2018

April 2, 2018 « April 1  |  April 3 » DAILY MEDITATION Monday within the Octave of Easter by Rev. Peter Tuyen Tran ooo In the Acts of the Apostles, Peter chastises...