Monday, 27/01/2020

Daily Archives: 05/10/2019

Tin xem nhiều

Thứ Tư, ngày 09 Tháng Mười | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Et 13,9.10-11 Lạy Chúa, Chúa an bài mọi sự theo...

Thứ Sáu, Ngày 26 Tháng Năm, Thánh Philípphê Nêri, Linh Mục, Lễ Nhớ | Lời...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: Cv 18, 9-18 Tin Mừng Ga...

Thứ Hai, Ngày 05 Tháng Hai, Thánh A-ga-ta, Đồng Trinh, Tử Đạo, Lễ Nhớ | LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: 1 V 8, 1-7. 9-13   Tin...

Ngày 23 Tháng Sáu, Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, Lễ Trọng |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ   Tv 80,17 Chúa nuôi dân bằng lúa mì tinh hảo, mật...

Chúa Nhật, ngày 09 Tháng Sáu, Lễ Hiện Xuống | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)    Ca nhập lễ:  Kn 1,7 Thánh Thần Chúa tràn ngập khắp địa cầu, liên...