Sunday, 20/10/2019

Daily Archives: 05/10/2019

Tin xem nhiều

Thứ Ba, Ngày 16 Tháng Năm | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy Bài đọc:   Cv 14,19-28 Tin Mừng   Ga 14,27-31a Ca...

Thứ Sáu, ngày 04 Tháng Mười, Thánh Phan-xi-cô Át-xi-di | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ: Thánh Phan-xi-cô, người của Thiên Chúa, đã lìa xa nhà cửa,...

Thứ Tư, Ngày 14 Tháng Sáu, Kính Thánh Giuse | Lời Chúa Trong Thánh Lễ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  2 Cr 3,4-11 Tin Mừng: Mt...

Cha tuyên úy cứu hỏa cứu được Vương miện Gai

‘Cha lao thẳng đến các thánh tích’: Cha tuyên úy cứu hỏa cứu được Mão Gai Etienne Loraillère | Twitter | Fair Use Kathleen N. Hattrup...

Ngày 11 Tháng Tám, Chúa Nhật 19 Thường Niên | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 73,20.19.22.23 Lạy Chúa, giao ước thuở xưa, xin nhìn lại,...