Sunday, 20/10/2019

Daily Archives: 01/10/2019

Tin xem nhiều

Đức Phanxicô có bài vinh danh cảm động Thánh Vinh Sơn Phaolô

by phanxicovn fr.radiovaticana.va, 2017-09-27 Nhân dịp kính nhớ Thánh Vinh Sơn Phaolô ngày 27 tháng 9 và cũng trong bối cảnh kỷ niệm 400 năm thành...

Chúa Nhật 6 Phục Sinh B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/6q9KXF3huVs ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy  

Thứ Sáu, Ngày 18 Tháng Tám, Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu | Lời Chúa Trong...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Gs 24, 1-13 Tin Mừng: Mt...

Panô Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm B

Franc Lee Tin Mừng   Mt 28,16-20 Anh em hãy làm phép rửa cho muôn dân nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Tin...

Chúa Nhật 24 Thường Niên | Thánh Vịnh Đáp Ca năm C

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/zKG4M5Dw0pc ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 ALLELUIA Download File PDF | File MP3 Nhóm Thánh Vịnh NaUy