Tuesday, 26/05/2020

Daily Archives: 23/09/2019

Tin xem nhiều

Bài giảng Chúa Nhật 15 Thường Niên năm C

Thơ diễn ý: Thầy thông luật lệ hỏi rằng: Làm gì để sống vĩnh hằng ngày sau? Thông luật! xin nói cho mau: Luật lệ nói gì, nghĩ...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | August 6, 2018 – August 12, 2018

August 6, 2018 « August 5  |  August 7 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website The first reading, the book of the prophet Daniel, tells us the...

Bài giảng Chúa Nhật V Mùa Chay năm B

Tóm ý: Hạt lúa gieo vào lòng đất Khư khư giữ lấy không mất không tàn Xả thân hư thối không màng Đâm hoa kết trái sinh ngàn...

Bản đồ 26 Giáo Phận Việt Nam

Bản đồ 26 Giáo Phận của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Các tư liệu trên bản đồ nầy trích từ Wikipedia khoảng đầu...

Thứ Tư, ngày 08.01 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ: Is 9,2 Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy...