Sunday, 20/10/2019

Daily Archives: 21/09/2019

Tin xem nhiều

Thứ Ba, ngày 02 Tháng Tư | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ:  x Is 55,1 Chúa phán: “Hỡi những người đang...

Thứ Năm, Ngày 12 Tháng Tư | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Ca nhập lễ :  x Tv 67,8-9.20 Lạy...

Thứ Bảy, Ngày 12 Tháng Tám, Kính Đức Trinh Nữ Vương | Lời Chúa Trong...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Đnl 6, 4-13 Tin Mừng: Mt...

Thánh giá ở Nhà thờ Đức Bà được làm để cự với lửa

By phanxico.vn fr.aleteia.org, Marzena Devoud, 2019-04-18 Theo ông Marc Couturier, điêu khắc gia đã thực hiện cây thánh giá ở Nhà thờ Đức Bà thì “cây...

Thứ Bảy, Ngày 08 Tháng Bảy, Kính Đức Trinh Nữ Vương | Lời Chúa trong...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Bài đọc:  St 27,1-5.15-29 Tin Mừng: Mt 9,14-17 Ca...