Tuesday, 26/05/2020

Daily Archives: 18/09/2019

Tin xem nhiều

Thứ Hai, Ngày 22 Tháng Mười, Thánh Giáo Hoàng Phaolô II, Lễ Nhớ |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ : Chúa đã chọn...

Một thánh lễ “cầu cho hòa bình” với sự hiện diện của tổng thống...

by phanxicovn Ngày thứ ba 9 tháng 10-2018, văn phòng báo chí Tòa Thánh loan tin, trong chuyến đi Vatican của tổng thống Nam Hàn...

Thứ Ba, ngày 30 Tháng Tư | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo) Ca nhập lễ :  Kh 19,7.6 Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ...

Thứ Tư, Ngày 12 Tháng Chín, Kính Thánh Giuse | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ    Lc 12,42 Đây là người...

Nghiên cứu mới cho thấy những tác dụng của đức tin đối với não...

Annalisa Teggi 13 tháng Ba, 2019 Theo các nghiên cứu khoa học, Đức tin đem đến những lợi ích về tâm lý và thể lý.  Một bài...