Tuesday, 26/05/2020

Daily Archives: 17/09/2019

Tin xem nhiều

Daily Readings Audio | Daily Meditation | December 2, 2019 – December 8, 2019

December 2, 2019 « December 1  |  December 3 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website Nghe đọc, Click vào đây Monday of Advent – First week In the first...

Thứ Bảy, ngày 14 tháng Mười, kính Đức Trinh Nữ Vương | Lời Chúa Trong...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Ge 4, 12-21   Tin Mừng: Lc...

Nhạc diễn ý bài Phúc Âm | Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu chịu Phép...

NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài Video: Hiếu Nguyễn https://youtu.be/qfQ-au3MhTg Download bài nhạc File PDF Xem bài liên quan: Bài giảng Chúa Nhật...

Ngày 08 Tháng Bảy, Chúa Nhật 14 Thường Niên | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ:  Tv 47,10-11 Lạy Thiên Chúa,...

Thứ Hai, Ngày 12 Tháng Hai | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   Gc 1,1-11   Tin Mừng: Mc 8,11-13   Ca...