Sunday, 20/10/2019

Daily Archives: 16/09/2019

Tin xem nhiều

RIP | Lm. Tôma Nguyễn Công Hiển | GP Cần Thơ

Cha Tôma ngày 28.07.2007 tại Sài Gòn - Ảnh Tâm Lê

Xin cầu nguyện cho chúng tôi [2] | AHPM Vĩnh Long

Franc Lee Ngày 23.12.2018 tại Cái Mơn, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, GP. Vĩnh Long ...

Thứ Sáu, ngày 22 Tháng Ba | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ:  Tv 30,2.5 Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin...

Thứ Sáu, ngày 18 Tháng Một, Tuần Lễ Cầu cho các Kitô Hữu Hiệp Nhất |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ Tôi thấy Chúa ngự toà cao cả, giữa muôn ngàn...

Thứ Hai, Ngày 04 Tháng Mười Hai | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Is 2, 1-5 Hoặc Is 4,2-6 Tin...