Tuesday, 26/05/2020

Daily Archives: 15/09/2019

Tin xem nhiều

Thứ Năm, ngày 15 Tháng Tám, Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Lễ Trọng...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ    Kh 12,1 Có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người...

Ngày 03 Tháng Ba, Chúa Nhật 8 Thường Niên | LCTTL Năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ :  Tv 17, 19-20 Chúa đã thương bênh đỡ phù...

Chúa Nhật Lễ Lá, A | Lời Chúa trong Thánh Lễ năm A   

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Tin Mừng  Mt 21,1-11 Bài đọc 1:   Is...

Chúa Nhật 15 Thường Niên | Thánh Vịnh Đáp Ca năm C

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/V-crvn_CwPw ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 ALLELUIA Download File PDF | File MP3 Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Chúa Nhật 4 Phục Sinh | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/I6BSKSUr8KI ĐÁP CA Nghe và Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Nghe và Download File MP3 | File PDF Nhóm...