Sunday, 20/10/2019

Daily Archives: 07/09/2019

Tin xem nhiều

Thứ Ba, ngày 21 Tháng Ba | Lời Chúa trong Thánh Lễ năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Đn 3,25.34-43 Tin Mừng: Mt 18,21-35 Ca...

Thứ Bảy, Ngày 08 Tháng Bảy, Kính Đức Trinh Nữ Vương | Lời Chúa trong...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Bài đọc:  St 27,1-5.15-29 Tin Mừng: Mt 9,14-17 Ca...

Lịch Phụng Vụ Tháng Tám 2018 năm B

Peter Tâm Thành biên soạn Ý cầu nguyện: Cầu cho các nghệ sĩ. Xin cho các nghệ sĩ trong thời đại chúng ta, biết dùng tài...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | November 12, 2018 – November 18, 2018

November 12, 2018 « November 11  |  November 13 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website In the first reading, Saint Paul writes of appointing presbyters and of...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | April 22, 2019 – April 28, 2019

April 22, 2019 « April 21  |  April 23 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website Nghe đọc, click vào đây Monday within the octave of Easter At Pentecost, Peter...