Tuesday, 26/05/2020

Daily Archives: 06/09/2019

Tin xem nhiều

Chúa Nhật 24 Thường Niên | Thánh Vịnh Đáp Ca năm C

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/zKG4M5Dw0pc ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 ALLELUIA Download File PDF | File MP3 Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Ngày 29 Tháng Mười, Chúa Nhật 30 Thường Niên, A | Lời Chúa Trong...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  Xh 22, 20-26 Bài đọc...

Bàn tay Thiên Chúa trong đời chúng ta

by Phanxico.vn Ronald Rolheiser, 2019-07-15 Theo Jim Wallis, vấn đề luôn mãi trong thế giới và trong các giáo hội là: phía bảo thủ hiểu sai...

Thứ Hai, ngày 02.03 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 122,2-3 Như mắt của gia nhân hướng nhìn tay ông...

Chúa Nhật, 28 Tháng Tư, kính Lòng Thương Xót Chúa, tuần 2 Phục Sinh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo) Ca nhập lễ:  1 Pr 2,2 Như những trẻ sơ sinh, anh em...