Sunday, 20/10/2019

Daily Archives: 06/09/2019

Tin xem nhiều

Thứ Bảy, ngày 01 Tháng Sáu, Thánh Giúttinô, Tử Đạo, Lễ Nhớ | LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ : x Tv 118,85.46 Lạy Chúa, phường gian ác đã kể...

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến Hiroshima và Nagasaki vào Tháng Mười Một

Đức Thánh Cha Phanxico sẽ đến Hiroshima và Nagasaki vào Tháng Mười Một Chuyến hành hương hòa bình 28 tháng Sáu, 2019 02:36 | ANITA BOURDIN THÀNH VATICAN,...

Thứ Hai, ngày 11 Tháng Ba | LCTTL Năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ: Tv 122, 2-3 Như mắt của gia nhân hướng nhìn...

Thứ Tư, Ngày 20 Tháng Sáu, Kính Thánh Giuse | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ    Lc 12,42 Đây là người...

Chúa Nhật, 30 tháng 12, Lễ Thánh Gia Thất, năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ: Lc 2,16 Các mục đồng hối hả ra đi, tới...