Sunday, 20/10/2019

Daily Archives: 05/09/2019

Tin xem nhiều

Thứ Hai, Ngày 20 Tháng Tám. Thánh Bê-na-đô, Viện Phụ, Tiến Sĩ Hội Thánh, Lễ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ    Đn 12,3 Các hiền sĩ...

Tin chính thức: Đức Phanxicô sẽ đến thăm Nhật Bản và Thái Lan

Chuyến Tông du này sẽ đánh dấu chuyến thăm mục vụ thứ 32 của ngài bên ngoài nước Ý 13 tháng Chín, 2019 11:40 DEBORAH CASTELLANO...

Thứ Bảy, Ngày 13 Tháng Mười, Kính Đức Trinh Nữ Vương | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ   Xê-đu-li-ô Kính chào Mẹ rất...

Thứ Ba, ngày 15 Tháng Một | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ Tôi thấy Chúa ngự toà cao cả, giữa muôn ngàn...

Thứ Bảy, Ngày 22 Tháng Mười Hai | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ:  Tv 23,7 Hỡi cửa đền, hãy vươn cao lên, cao...