Tuesday, 26/05/2020

Daily Archives: 04/09/2019

Tin xem nhiều

Thứ Sáu, ngày 01 Tháng Ba | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ :  Tv 12,6 Lạy Chúa, con tin cậy vào tình...

Thứ Ba, Ngày 01 Tháng Tám, Thánh An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, Giám Mục, Lễ Nhớ |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Xh 33, 7-11; 34,5b-9.28 Tin Mừng:...

Bài giảng Chúa Nhật 14 Thường Niên năm C

Thơ diễn ý: Chúa chọn thêm bảy mươi hai, Từng hai người một Chúa sai dọn đường. Làng mạc cho đến phố phường, Sẵn sàng đón Chúa, am...

Thứ Bảy, Ngày 30 Tháng Sáu, Kính Đức Trinh Nữ Vương | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ   Xê-đu-li-ô Kính chào Mẹ rất...

Chúa Nhật 6 mùa Phục Sinh, năm A | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 ALLELUIA Download File PDF | File MP3 Nhóm Thánh Vịnh NaUy