Sunday, 20/10/2019

Daily Archives: 04/09/2019

Tin xem nhiều

Thứ ba, ngày 15 tháng năm | LCTTL Năm B 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ :  Kh 1,17-18 Chúa phán:...

Thứ Tư, Ngày 06 Tháng Chín, Kính Thánh Giuse | Lời Chúa Trong Thánh Lễ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Cl 1,1-8 Tin Mừng: Lc 4,38-44 Ca...

Thứ Sáu, ngày 10 Tháng Năm | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo) Ca nhập lễ :  Kh 5,12 Con Chiên đã bị giết nay xứng...

Thứ Hai, ngày 12 Tháng Tám | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 73,20.19.22.23 Lạy Chúa, giao ước thuở xưa, xin nhìn lại,...

Thứ Bảy, ngày 23 Tháng Ba | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ: Tv 144, 8-9 Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,...