Tuesday, 26/05/2020

Daily Archives: 02/09/2019

Tin xem nhiều

Ngày 08 Tháng Chín, Chúa Nhật 23 Thường Niên | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ :  Tv 118,137.124 Lạy Chúa, Ngài quả là chính trực, quyết...

Ngày 24 Tháng Sáu, Chúa Nhật 12 Thường Niên, Thánh Gio-an Tẩy Giả, Lễ Trọng |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ:  Ga 1,6-7; Lc 1,17 Có...

Ngày 22 Tháng 12, Chúa Nhật IV Mùa Vọng, A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ:  Is 45, Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương, mây hãy...

Thứ Ba, Ngày 06 Tháng Mười Một | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ : Tv 37,22-23 Muôn lạy...

Thứ Hai, Ngày 06 Tháng Tám, Chúa Giê-su Biến Hình, Lễ Kính | LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ x Mt 17,5 Trong đám...