Sunday, 20/10/2019

Daily Archives: 02/09/2019

Tin xem nhiều

Thứ Hai, Ngày 12 Tháng Hai | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   Gc 1,1-11   Tin Mừng: Mc 8,11-13   Ca...

Thơ – Nhạc diễn ý bài Phúc Âm | Chúa Nhật XXIX Thường Niên...

NGÂM THƠ DIỄN Ý Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Giọng ngâm: Trà Lý Video: Hiếu Nguyễn https://youtu.be/ULKRbBjV7H8 NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Lời: Thế Tuyên...

Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên | Nhạc & Ảnh diễn ý bài Phúc Âm

VIDEO NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Trình bày: Minh An | Kỹ thuật video: Hiếu Nguyễn Nghe...

Hồi tưởng lại Họ Đạo Tắc Sậy | Trở lại 80 năm về trước

Bà Lucia Huỳnh Thị Nghĩa | Nhân chứng sống Xóm đạo của tôi chỉ có một cây số dài; khoảng 200 nóc gia; trên dưới...

Thứ Bảy, Ngày 03 Tháng Hai | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: 1 V 3, 4-13   Tin Mừng:...