Sunday, 20/10/2019

Monthly Archives: September 2019

Tin xem nhiều

Thứ Bảy, Ngày 07 Tháng Bảy, Kính Đức Trinh Nữ Vương | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ   Xê-đu-li-ô Kính chào Mẹ rất...

Thứ Hai, ngày 10 Tháng Sáu, Tuần 10 Thường Niên | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ: Tv 26,1-2 Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ...

Đức Phanxicô triệu tập hội đồng để phê chuẩn tôn phong hai tiểu mục...

Vatican cho biết Đức Giáo hoàng Phanxicô sẽ chủ trì hội nghị hồng y để phê chuẩn việc tôn phong hiển thánh cho các...

Thứ Hai, Ngày 08 Tháng Mười, Lễ Tạ Ơn | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ :  Et 13,9.10-11 Lạy Chúa,...

Thứ Bảy, Ngày 24 Tháng Sáu, Thánh Gio-an Tẩy Giả, Lễ Trọng | Lời Chúa...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  Is 49,1-6 Bài đọc 2: ...