Monday, 27/01/2020

Monthly Archives: September 2019

Tin xem nhiều

Chúa Nhật, Ngày 28 Tháng Năm, Lễ Thăng Thiên, A | Lời Chúa Trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1: Cv 1,1-11 Bài đọc 2:...

Thứ Ba, Ngày 17 Tháng Mười, Thánh I-nha-xi-ô An-ti-ô-khi-a, Giám Mục, Tử Đạo, Lễ Nhớ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   Pl 3,17 – 4,1 Tin Mừng  ...

Thứ tư, ngày 20 tháng mười hai | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Is 7, 10-14   Tin Mừng:  Lc...

Ngày 03 Tháng Mười Hai, Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, B | Lời Chúa...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1: Is 63, 16b-17.19b; 64,...

Bài giảng Thứ Tư Lễ Tro – Năm A

Mùa chay, Thứ Tư Lễ Tro Những việc đạo đức phải lo hàng ngày: Bố thí, cầu nguyện, ăn chay. Sám hối, xưng tội, ăn ngay ở...