Tuesday, 25/02/2020

Daily Archives: 25/08/2019

Tin xem nhiều

Chúa Nhật, Ngày 8 Tháng Tư, Kính Lòng Thương Xót Chúa, Tuần 2 Phục Sinh, LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ:  1 Pr 2,2 Như những...

Thứ Ba, ngày 23 Tháng Tư, Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh | LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ :  x Hc 15,3-4 Chúa cho kẻ kính sợ...

Thứ Tư, Ngày 13 Tháng Chin, Thánh Gio-an Kim Khẩu, Giám Mục, Tiến Sĩ Hội...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Cl 3,1-11 Tin Mừng: Lc 6,20-26 Ca...

Thứ Năm, ngày 16.01, kính Máu Thánh Chúa Giêsu | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ  (Kh 5,9-10) Lạy Chúa, Chúa đã lấy máu đào cứu chuộc...

Thứ Sáu, Ngày 12 Tháng Giêng, Kính Thánh Tâm Chúa | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: 1 Sm 8,4-7.10-22a   Tin Mừng: Mc...