Monday, 23/09/2019

Daily Archives: 24/08/2019

Tin xem nhiều

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân

‘Thật là không thực tế nếu làm ra vẻ yêu thương tha nhân nhưng lại không yêu mến Thiên Chúa, và cũng thật là...

Thứ Ba, Ngày 09 Tháng Giêng, Tuần 1 Mùa Thường Niên | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: 1 Sm 1, 9-20   Tin Mừng:...

Vì sao đàng thánh giá có 14 chặng

by phanxico.vn famillechretienne.fr,  Hugues Lefèvre, 2019-04-10 Via Dolorosa qua đường phố Giêrusalem Ngày nay Đường Thương Khó (Via Dolorosa) ở trong khái niệm đàng thánh giá đến...

Panô Tết Nguyên Đán

NguoiAnGiang MÙNG MỘT TẾT MÙNG HAI TẾT MÙNG BA TẾT  

Thứ Sáu, Ngày 23 Tháng Ba | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Ca nhập lễ:  Tv 30,10.16.18 Lạy Chúa, xin...