Tuesday, 25/02/2020

Daily Archives: 24/08/2019

Tin xem nhiều

Thứ Ba, Ngày 12 Tháng Chín | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Cl 2, 6-15   Tin Mừng: Lc...

Vì sao lễ chịu chức tổ chức vào tháng Sáu?

by phanxicovn fr.aleteia.org, Isabelle Cousturié, 2018-06-22 Ngày 29 tháng 6 là ngày lễ của các linh mục và cũng là ngày lễ hai Thánh Phêrô và...

Thông điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Lương thực Thế giới

‘Hành động của chúng ta là tương lai của chúng ta. Chế độ ăn lành mạnh cho một thế giới #ZeroHunger (không có nạn...

Hành Hương Đức Mẹ Lộ Đức | Những điều trông thấy

Phó thác tiến trình tuyên thánh Cha PX. Trương Bửu Diệp trong tay Chúa và Mẹ Maria LM. Phêrô Trần Thế Tuyên I. Khái quát về...

Thứ Ba, Ngày 25 Tháng Bảy, Thánh Gia-cô-bê, Tông Đồ, Lễ Kính | Lời Chúa...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   2 Cr 4,7-15 Tin Mừng   Mt...